مذکر ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مذکر: ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی اعضای کمیسیون‌های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شدند

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعداد و اعضای کمیسیون های شورا مشخص شدند.

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شدند

اعضای کمیسیون های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شدند

عبارات مهم : ایران

اعضای کمیسیون های شورای پنجم مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعداد و اعضای کمیسیون های شورا مشخص شدند.

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شدند

بنابراین گزارش، اسامی و اعضای کمسیون های شورای شهر پنجم به شرح زیر است؛

کمیسیون عمران و حمل نقل: شهربانو امانی٬ افشین حبیب زاده و محسن هاشمی، علیخانی

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعداد و اعضای کمیسیون های شورا مشخص شدند.

کمیسیون معماری و شهرسازی: علی اعطا، محمد سالاری و زهرا نژاد بهرام

کمیسیون اجتماعی و فرهنگی: حق شناس، خلیلی آبادی، حجت نظری، الهام فخاری

کمیسیون برنامه و بودجه: بهاره آروین، مرتضی الویری، حسن رسولی فراهانی و صدراعظم نوری

اعضای کمیسیون‌های شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مشخص شدند

کمیسیون سلامت٬محیط زیست و خدمات شهری: خداکرمی، میلانی و صدر اعظم نوری

به گزارش ایلنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران، تعداد و اعضای کمیسیون های شورا مشخص شدند.

واژه های کلیدی: ایران | کمیسیون | شورای شهر | کمیسیون عمران | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs