مذکر ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مذکر: ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی با پولی که بابک زنجانی بالاکشید، چندکلاس درس ساخته می شد؟

اعتماد نوشت:فروردین همین امسال معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که: «۵۲ هزار کلاس درس در کشور نیاز داریم که از این مجموع ۲۵ هزار کلاس درس در مسکن م

با پولی که بابک زنجانی بالاکشید، چندکلاس درس ساخته می شد؟

با پولی که بابک زنجانی بالاکشید، چندکلاس درس ساخته می شد؟

عبارات مهم : آموزش

اعتماد نوشت:فروردین همین امسال معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که: «۵۲ هزار کلاس درس در کشور نیاز داریم که از این مجموع ۲۵ هزار کلاس درس در مسکن مهر باید ساخته شود.»

با پولی که بابک زنجانی بالاکشید، چندکلاس درس ساخته می شد؟

ك ماه قبل تر يعني در اسفند ٩٥ و به هنگام توضيح دادن در مورد ضرورت ساخت مدرسه براي شهرهاي جديد و شهرك هاي مسكن مهر اعلام كرده بود كه هزينه ساخت هر كلاس درس «حدود ١٨٥ ميليون تومان» هست. اگر اين دو رقم را كه به صورت رسمي از سوي وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است در كنار هم بگذاريم يعني براي كلاس هاي درسي كه بايد ساخته شود بودجه اي معادل ٩ هزار و ٦٢٠ ميليارد تومان مورد نیاز است.

در كيفرخواستي كه عليه بابك زنجاني صادر شده است است مبلغ بدهي او ٨ هزار ميليارد تومان ذكر شده، شركت نفت البته اعتقاد دارد كه با حساب سودي كه بايد به اين شركت پرداخت مي شده است اين بدهي به حدود ١٢ هزار ميليارد تومان مي رسد. اين پرونده هرچند بزرگ ترين پرونده فساد مالي در كشور است ولی در كنار پرونده هاي فساد مالي مانند پرونده مه آفريد خسروي، اختلاس در بيمه ايران و… تنها يكي از پرونده هاي اختلاسي است كه در يك دهه گذشته باعث جنجال و حتي شدت پيدا كردن نارضايتي هاي اجتماعي شده، پرونده اي كه با رقم پايه اختلاس آن مي شود بيش از ٥٠ هزار كلاس درس بنا كرد.

اعتماد نوشت:فروردین همین امسال معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که: «۵۲ هزار کلاس درس در کشور نیاز داریم که از این مجموع ۲۵ هزار کلاس درس در مسکن م

اما گاهي حتي نياز به رجوع به پرونده هاي فساد مالي هم نيست، در سال هاي گذشته بسياري از نمايندگان مجلس تلاش كردند تا در حوزه هاي انتخابيه خود دانشگاه بنا كنند، دانشگاه هاي پيام نور و غيرانتفاعي و آزاد، ساختمان هاي تازه سازي كه در برخي موارد نيمه خالي رها شده است اند و عنوان صندلي هاي خالي در دانشگاه و واحدهاي زيان ده را تبديل به خبر حوزه آموزش عالي كرده اند. گاه در همين مناطق و روستاهاي اطراف ارزش مدرسه هاي نيازمند بازسازي در انتظار مي مانند تا شرايط فيزيكي آنها براي تحصيل امن دانش آموزان فراهم شود.

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | پرونده | دانشگاه | بابک زنجانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs