مذکر ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مذکر: ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد / تشکری هاشمی

یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه به الزامات و پیش نیازهای اجرای طرح ترافیک تازه در پایتخت تاکید کرد و گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی ر

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد / تشکری هاشمی

تشکری هاشمی: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد

عبارات مهم : ایران

یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه به الزامات و پیش نیازهای اجرای طرح ترافیک تازه در پایتخت تاکید کرد و گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.

سید جعفر تشکری هاشمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح تازه ترافیکی پایتخت افزود: طرح ترافیک در دهه 50 با دو نشانه عمده یعنی کم کردن آلودگی هوا در هسته مرکزی شهر و کنترل جریان ترافیک و حجم ورودی خودروها به هسته مرکزی شهر که با توجه به قرار گرفتن مراکز تجاری و اداری در این منطقه زیاد کردن یافته بود، اجرایی شد.

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد / تشکری هاشمی

وی با بیان اینکه طرح ترافیک از سال 58 -59 اجرایی شد و طی سال ها عوض کردن نکرده هست، گفت: طبیعی است که با توجه به اقتضائات روز، طرح ها باید به روزرسانی شود و نمی توان نسخه 30 ساله ای را جهت همه وقت ها و شرایط اجرایی کرد.

این کارشناس ترافیکی با بیان اینکه در آخرهای مدیریت شهری قبلی طرحی به نام LEZ مطرح شد که در این طرح شهر به سه رینگ مهم تبدیل و عنوان معاینه پاک و محدودیت تردد بر مبنای آلودگی خودروها مطرح شد، گفت: کم کردن آلودگی هوا با رویکرد زیست محیطی موجب شد که طرح LEZ مطرح و به تصویب شورای عالی ترافیک نیز برسد و حتی مراحلی از این طرح نیز اجرایی شد.

یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه به الزامات و پیش نیازهای اجرای طرح ترافیک تازه در پایتخت تاکید کرد و گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی ر

معاون اسبق حمل و نقل و ترافیک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه طرح LEZ نسخه علمی و کارشناسی شده است ای بود که بر مبنای برنامه ریزی دقیقی طراحی شد، تصریح کرد: طرح تازه که بر اساس نظام صدور مجوز روزانه و ساعتی است نیازمند الزامات و پیش نیازهایی است که اگر این الزامات در نظر گرفته نشود می تواند زمینه ساز بروز مشکلاتی باشد.

ثبت ورود و خروج خودروها و اندازه گیری حجم ورود در این طرح بسیار مهم است

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین الزامات اجرای این طرح در حوزه سخت افزاری و تکمیل تجهیزات هست، گفت: ثبت ورود و خروج خودروها و اندازه گیری حجم ورود در این طرح بسیار مهم است آیا که اگر این طرح بر پایه میزان پولی که افراد پرداخت می کنند باشد قطعا با حجم زیادی از خودروهایی مواجه هستیم که قصد ورود به محدوده را دارند و دیگر ترافیک این محدوده قابل تحمل نخواهد بود.

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد / تشکری هاشمی

اخذ مجوز قانونی و هماهنگی های بین بخشی شرط موفقیت طرح تازه ترافیک

شهرداری نمی تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند

تشکری هاشمی با بیان اینکه تکمیل تجهیزات کنترلی نخستین گام در اجرای این طرح هست، ادامه داد: اخذ مجوز قانونی و هماهنگی های بین بخشی در موفقیت این طرح نقش بسزایی دارد و شهرداری باید با شورای شهر، وزارت کشور، شورای عالی ترافیک، شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران و به خصوص با پلیس راهور که مجری این طرح است هماهنگ باشد و حتی در یک گام فراتر باید با وزارتخانه ها و … که در محدوده طرح هستند هماهنگی کند و این نیست که شهرداری به تنهایی تصمیم بگیرد و آن را اجرایی کند.

یک کارشناس ترافیک بر لزوم توجه به الزامات و پیش نیازهای اجرای طرح ترافیک تازه در پایتخت تاکید کرد و گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی ر

این کارشناس ترافیکی با اشاره به لزوم ارائه آموزش های مرتبط به مردم گفت: در حوزه پیوست اجتماعی این طرح باید با مردم صحبت شود تا مردم ابعاد متفاوت این طرح را بشناسند و بتوانند همراهی مناسبی داشته باشند.

لزوم طراحی پکیجی از شیوه های متفاوت در طرح تازه ترافیک

شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نمی‌تواند به تنهایی راجع به طرح تازه ترافیک تصمیم بگیرد / تشکری هاشمی

وی با بیان اینکه ما نمی توانیم به همه افراد بگوییم که در چه ساعتی وارد و چه ساعتی خارج شوند، اظهار کرد: باید پکیجی از شیوه های متفاوت طراحی شود تا مردم بر اساس برنامه زندگی ارزش از یکی از روش ها و شیوه ها استفاده کنند و زندگی ارزش دچار اختلال نشود. همچنین باید جهت اقشار خاص نهادها و افرادی که به اقتضای شغلشان به صورت روزانه و ساعتی در این محدوده «آمد و شد» می کنند، تدابیر خاص ای اندیشیده شود و سبد ترکیبی ایجاد کنند تا هر فردی به اقتضای شرایطش یک روش و شیوه در طرح تازه ترافیکی را گزینش کند و مدل طرح ترافیک جهت مردم بهینه سازی شود.

هزینه اجرای طرح تازه ترافیک نباید فشار بیشتری بر روی مردم وارد کند

وی با بیان اینکه با همه تفاسیر هزینه اجرای طرح نباید فشار بیشتری بر روی مردم وارد کند، گفت: مبالغی که در طرح ترافیک تازه در نظر گرفته می شود باید با سطح زندگی میانگین عامه مردم هماهنگ باشد تا توازن منطقی در پرداخت ها ایجاد شود.

لحاظ شرایط میانه جهت همه مشاغل در ورود به محدوده طرح ترافیک

تشکری هاشمی با بیان اینکه بعضی از مشاغل الزاما در تمام هفته باید در محدوده طرح ترافیک وارد و یا تردد کنند، گفت: مگر می شود به پزشکی که بیمارستانش در داخل محدوده طرح ترافیک است و یا کارمندی که در داخل محدوده است بگوییم نیایید؟ و نباید مدل صفر یا یک بگذاریم که یا هیچ کس نیاید یا همه بیایند و باید شرایط میانه ای جهت همه مشاغل در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه تعیین تعداد خودروهای مجاز در شورای ترافیک پایتخت کشور عزیزمان ایران بر اساس یک کار علمی و کارشناسی و مبتنی بر مدل سازی علمی هست، افزود: اینکه بگوییم تنها 80 هزار یا 100 هزار ماشین می توانند به محدوده طرح تازه ترافیکی وارد شوند باید بر اساس مدل های علمی باشد و نمی توان در یک گفت وگو یا در جلسه ای این عدد را اعلام کنیم بلکه باید مبتنی بر مدل کارشناسی با استفاده از ابزارهای مدل سازی باشد.

این کارشناس ترافیکی در پاسخ به این پرسش که بعضی معتقدند که در طرح ترافیک فعلی عدالت رعایت نشده هست، گفت: اگر علت عوض کردن طرح این است ضرورتی ندارد که طرح عوض کردن کند. آیا که هم تعیین تعداد ورود خودروها به محدوده و هم فروش طرح در اختیار شهرداری است و می توانستند ظرفیت ها را عوض کردن دهند.

تعریف سبد نحوه توزیع در طرح تازه ترافیک

پیگیری جدی طرح LEZ، جهت کنترل پرسشها زیست محیطی و آلودگی هوا

وی با بیان اینکه نباید یادمان برود که ما جهت کنترل آلودگی هوا و ترافیک، طرح ترافیک را اجرایی کرده ایم، تصریح کرد: جهت کنترل پرسشها زیست محیطی و آلودگی هوا طرح LEZ، می تواند با جدیت دنبال شود و در مورد نحوه ورود به طرح ترافیک نیز فارغ از اینکه چند ماشین می توانند وارد شوند، باید سبد نحوه توزیع داشته باشند تا افراد به اقتضای شغلشان و شرایط 52 درصد مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران اقتصادی از این سبد و یا پکیج ترافیکی نوع طرح مورد نیاز خود را گزینش کنند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه اگر تعداد ورود خودروها به محدوده کنترل نشود با پرسشها جدی روبرو خواهیم شد و ترافیک در این منطقه به شدت زیاد کردن می یابد، گفت: باید پیش نیازهای اجرای این طرح آماده باشد تا بتوانیم طرح موفقی داشته باشیم. هر چند که به نظر می رسد هنوز الزامات و پیش نیازهای اجرای این طرح آماده نیست.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | ترافیک | شهرداری | اجرای طرح | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs