مذکر ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مذکر: ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران

وزیر خارجه کشورمان در پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر تاکید کرد: نمایش تزویر مطلق در شکایت از برنامه دفاع موشکی کشور عزیزمان ایران همزمان با سرازیر کردن صدها میلیارد

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی ایران

عبارات مهم : ایران

وزیر خارجه کشورمان در پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر تاکید کرد: نمایش تزویر مطلق در شکایت از برنامه دفاع موشکی کشور عزیزمان ایران همزمان با سرازیر کردن صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما!

به گزارش مهر، محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در پیامی شبکۀ اجتماعی توییتر تاکید کرد: «تعهد “خدمات مشتری” از سوی تولیدکنندگان سلاح آمریکا و سه کشور اروپایی: “سلاح های ما را بخرید و دولت های ما خدمات بعد از فروش را از طریق فشار بر همسایه شما جهت کنارگذاشتن ابزارهای دفاعی اش فراهم خواهند کرد.” نمایش تزویر مطلق در شکایت از برنامه دفاع موشکی کشور عزیزمان ایران همزمان با سرازیر کردن صدها میلیارد دلار سلاح به منطقه ما!»

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران

واژه های کلیدی: ایران | نمایش | برنامه | اخبار سیاست خارجی

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران

روایت توئیتری ظریف از تزویر مطلق شاکیان برنامه موشکی کشور عزیزمان ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs