مذکر ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

مذکر: ارسال بازیکن تراکتورسازی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

فراخوان خودروهای مزدا در روسیه به علت نقص فنی

کمپانی خودروسازی مزدا خودروهای مدل مزدا ۵ فروخته شده است در روسیه را جهت تعمیر فراخواند. فراخوان خودروهای مزدا در روسیه به علت نقص فنی عبارات مهم ..

ادامه مطلب